2017

Narodowy Bank Polski w 2017 roku wyemitował następujące monety o nominale 10 zł:

1. 150, rocznica powstania Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół"

2. Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni - Żołnierze Niezłomni

3. Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni- Danuta Siedzikówna "Inka"

4. Wielcy Polscy Ekonomiści - Mikołaj Kopernik

5. 200-lecie istnienia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

6. 35-lecie Solidarności Walczącej

7. Rzeź Woli i Ochoty

8. 70-lecie Kultury Paryskiej

9. 100-lecie objawień fatimskich

10. Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni - Witold Pilecki "Witold"

11. 200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki

12. Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości - Roman Dmowski

13. 100-lecie powstania Komitetu Narodowego Polskiego

14. Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni- Feliks Selmanowicz "Zagończyk"

15. Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni - Henryk Glapiński "Klinga"

2017

Jest 17 produktów.

Aktywne filtry