450. rocznica Unii Lubelskiej 20 zł AG

Specyficzne kody

Z okazji 450. rocznicy Unii Lubelskiej Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monetę kolekcjonerska o nominale 20 zł.

Moneta 20 zł AG - 450. rocznica Unii Lubelskiej

Z okazji 450. rocznicy Unii Lubelskiej Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monetę kolekcjonerska o nominale 20 zł. Unia Lubelska była porozumieniem pomiędzy Koronnym Królestwem Polskim a Wielkim Księstwem Litewskim, które na sejmie walnym w Lublinie zostało podpisane. W wyniku porozumienia powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów, która miała wspólny herb, sejm, walutę, a odrębny skarb, wojsko, urzędy i sądownictwo. Znaczący wpływ na istnienie i funkcjonowanie sejmu lubelskiego miał król Zygmunt II August.

Awers: Na awersie umieszczono nominał monety 20 zł, rok emisji 2019, napis Rzeczpospolita Polska oraz godło RP. Umieszczono również wizerunek króla Zygmunta II Augusta oraz tytuł monety 20 z 450. rocznica Unii Lubelskiej.

Rewers: Na rewersie możemy przeczytać "Wolni do wolnych, równi do równych" jest to cytat pochodzący z dokumentów sejmu. Z Lewej strony cytatu umieszczono herb Zygmunta II Augusta. Z prawej strony barwny fragment obrazu Marcella Bacciarellego pt. " Unia Lubelska"

stop
Ag 925/1000
stempel
lustrzany, druk UV
masa
28,28g
nakład
do 15 000
brzeg
gładki
wymiary
40,00 mmm x 28,00 mm
data emisji
25.06.2019