Adam Heydel 10 zł AG

Specyficzne kody

Narodowy Bank Polski aby przywrócić pamięć wielkich i sławnych ekonomistów stworzył serie monet „Wielcy polscy ekonomiści”. Kolejna postacią jaką upamiętniono na srebrnej monecie 10 zł jest Adam Heydel. Adam Heydel

Moneta 10 zł AG – Wielcy polscy ekonomiści – Adam Heydel

Narodowy Bank Polski aby przywrócić pamięć wielkich i sławnych ekonomistów stworzył serie monet „Wielcy polscy ekonomiści”. Kolejna postacią jaką upamiętniono na srebrnej monecie 10 zł jest Adam Heydel. Adam Heydel był polskim ekonomistą i publicystą politycznym. Opowiadał się za idea wolnego rynku i sprzeciwiał się interwencją państwa. Do głównych dzieł tego ekonomisty zaliczyć można: „Podstawowe zagadnienia metodologiczne ekonomi”, „Przyczynowość w ekonomii” oraz wiele innych dzieł.

Awers: Na awersie monety można przeczytać „praca i oszczędność okazują się więc dwoma zasadniczymi czynnikami wzbogacania. Cytat ten pochodzi z artykułu „kapitalizm i socjalizm wobec etyki”. Z tej strony monety 10 zł odnajdziemy także orła, rok emisji 2021, napis Rzeczpospolita Polska oraz nominał 10 zł.

Rewers: Rewers przedstawia wizerunek Adama Heydela na tle wykresów i napisu EKONOMIA oraz rok jego narodzin i śmierci.

stop
Ag 925/1000
średnica
32,00 mm
stempel
lustrzyny
masa
14,14 g
nakład
do 10 000
brzeg
gładki
data emisji
25.03.2021