Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku. Agresja Niemiec na Polskę - 20 zł AG

Specyficzne kody

We wrześniu na pamiątkę obrony Poczty Polskiej w Gdańsku. Agresji Niemiec na Polskę, NBP wyemitował monetę 20 zł stylizowana na znaczek pocztowy o wymiarach 40,00 mm x 28,00 mm, Moneta z stemplem lustrzanym i drukiem UV.

Moneta 20 zł AG - Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku. Agresja Niemiec na Polskę

1 Września 1939 roku Niemcy zaatakowali główny budynek Poczty Polskiej w Gdańsku. Pocztowcy stawiali silny opór. Poddali się gdy Niemcy użyli broni pancernej i miotaczy ognia, wówczas śmierć poniosło sześciu Polaków. Na Pamiątkę tego wydarzenia NBP w 2021 roku wyemitował srebrną monetę o nominalne 20 zł, stylizowaną na znaczek pocztowy.

Awers: na prostokątnym awersie monety 20 zł umieszczono główne wejście do budynku Poczty Polskiej na tle zniszczonej fasady. W runach umieszczono symbol Poczty Polskiej. Orła RP umieszczono w drzwiach głównego wejścia.   Na awersie znajdujemy również napisz Rzeczpospolita Polska, nominał monety 20 zł oraz rok emisji 2021.

Rewers: Na tle wejścia do budynku Poczty Polskiej umieszczono wizerunek dr Jana Michonia, Alfonsa Flisykowskiego oraz ppor. Konrada Guderskiego.  Pod nazwiskami widnieje napis "Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku". W prawym górnym roku widnieje napis "agresja Niemiec na Polskę"

stop
Ag 925/1000
stempel
lustrzany, druk UV
masa
28,28 g
nakład
do 10 000
brzeg
rant ząbkowany
wymiary
40,00 mm x 28,00 mm
data emisji
01.09.2021