Ochrona polskiej granicy wschodniej 10 zł AG

Specyficzne kody

Narodowy Bank Polski 27 stycznia 2022 roku wyemitował monetę o nominale 10 zł "Ochrona polskiej granicy wschodniej". Moneta ma upamiętnić to wydarzenie oraz pokreślić siłę jedności. Policja, Wojsko Polskie oraz Straż Graniczna stanęła w obronie granicy wschodniej z Białorusią.

Moneta 10 zł AG - Ochrona polskiej granicy wschodniej

Aleksander Łukaszenko, przywódca Białorusi, rozpoczął sprowadzanie tysięcy migrantów, który liczyli na przedostanie się na tereny Unii Europejskiej. Silna koncentracja migrantów przy granicy z Polską latem 2021 spowodowało iż Nasze granice zostały zagrożone. Do ochrony granicy liczącej 418 km przystąpili funkcjonariusze z Podlaskiego oraz Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Wsparcia udzieliła również Policja i Wojsko Polskie.

Awers: Tradycyjnie na awersie monety odnajdujemy wizerunek Orła. Tym razem jednak na pierwszym planie wysuwa się obraz słupa granicznego. Nominał monety 10 zł odnajdziemy z lewej strony orła. Pod orłem widnieje rok emisji 2022. Napis Rzeczpospolita Polska została umieszczona przy brzegu monety w półkolu.

Rewers: Na rewersie monety 10 zł odnajdujemy jej nazwę „Ochrona Polskiej Granicy Wschodniej”. Ponadto na tle zarysu mapy Polski widać trzy postacie, symbolizujące kto uczestniczył w obronie wschodniej granicy. Jest to funkcjonariusz Straży Granicznej i Policji oraz żołnierz Wojska Polskiego.

stop
Ag 925/1000
średnica
32,00 mm
stempel
lustrzany
masa
14,14 g
nakład
do 10 000
brzeg
gładki
data emisji
27-01-2022