150. rocznica Powstania Styczniowego 2 zł GN 2013

Specyficzne kody

Narodowy Bank Polski z okazji 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monetę okolicznościową o nominale 2 zł.

Moneta 2 zł GN - 150. rocznica Powstania Styczniowego 2013

Narodowy Bank Polski z okazji 150. rocznicy Powstania Styczniowego Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monetę okolicznościową o nominale 2 zł. Moneta wykonana ze stopu zwanego Gold Nordic.

22.01.1863 roku doszło do wybuchu Powstania Styczniowego, które było skierowane przeciwko Imperium Rosyjskiemu.

Awers:  Na awersie monety przedstawiono wizerunek orła ustalony dla  godła RP. Nad ptakiem z rozpostartymi skrzydłami i w koronie na głowie umieszczono napis Rzeczpospolita polska. Rok emisji został umieszczono na wysokości szpon ptaka, które dzielą go na dwie połowy 20 13. Pod Orłem odnajdziemy nominał monety zapisany "zł 2 zł".

Rewers: Rewers monety został podzielony na dwie części z prawej strony monety umieszczono kompozycje z biżuterii i proporca, jakie w tamtych latach nosiły kobiety- patriotki. Z lewej strony fragment grafiki zatytułowanej "Pożegnanie powstańca" Artura Grottgera.

Bok: Na boku odnajdziemy Napis NBP, który jest ośmiokrotnie powtórzony, a co drugi jest odwrócony. Każdy napis oddzielony między sobą gwiazdkami. 

stop
CuAl5Zn5Sn1
średnica
27,00 mm
stempel
zwykły
masa
8,15 g
nakład
do 800 000 szt.
data emisji
16.01.2013