Kuter Rakietowy "Gdynia" 2 zł GN 2013

Specyficzne kody

Narodowy Bank Polski z w serii Polskie Okręty monet 2 zł wyemitował w 2013 roku monetę zatytułowana Kuter Rakietowy "Gdynia".

Moneta 2 zł GN -Polskie Okręty - Kuter rakietowy "Gdynia"

Narodowy Bank Polski z w serii Polskie Okręty monet 2 zł wyemitował w 2013 roku monetę zatytułowana Kuter Rakietowy "Gdynia". . Moneta wykonana ze stopu zwanego Gold Nordic.

ORP Gdynia został zbudowany w Stoczni Rzecznej w Rybińsku. Pierwszymi dowódcami kutra rakietowego "Gdynia" byli: kpt. mar. Romuald Waga, por. mar. Ryszard Łukasik.

Awers:  Na awersie monety przedstawiono wizerunek orła ustalony dla  godła RP. Nad ptakiem z rozpostartymi skrzydłami i w koronie na głowie umieszczono napis Rzeczpospolita polska. Rok emisji został umieszczono na wysokości szpon ptaka, które dzielą go na dwie połowy 20 13. Pod Orłem odnajdziemy nominał monety zapisany "zł 2 zł".

Rewers: Na rewersie umieszczono wizerunek kutra rakietowego na tle morza. U góry monety napis Kuter rakietowy, w morzu napis "Gdynia"

Bok: Na boku odnajdziemy Napis NBP, który jest ośmiokrotnie powtórzony, a co drugi jest odwrócony. Każdy napis oddzielony między sobą gwiazdkami. 

stop
CuAl5Zn5Sn1
średnica
27,00 mm
stempel
zwykły
masa
8,15 g
nakład
do 800 000 szt.
data emisji
13.03.2013