Gniezno - 2zł - historyczne miasta w Polsce
  • Gniezno - 2zł - historyczne miasta w Polsce

Gniezno - 2 zł GN - 2005

Specyficzne kody

W latach 2005-2008 NBP wyemitował kolekcję monet upamiętniających „Historyczne Miasta w Polsce”, miasta o ważnym znaczeniu w historii naszego narodu. 

Moneta 2 zł GN - Historyczne miasta w Polsce - Gniezno - 2005

Gniezno to pierwsza stolica Polski, gród na Górze Lecha powstał pod koniec VIII wieku. Przez długie wieki był najważniejszym w Polsce ośrodkiem władzy kościelnej – stolicą Prymasa Polski, a w czasach Mieszka I i Bolesława Krzywoustego siedzibą władz Świeckich w państwie Piastów. Kulminacyjnym wydarzeniem w dziejach miasta był zjazd Bolesława Chrobrego i cesarza Ottona III w 1000 r. U grobu Św. Wojciecha (pochowanego po męczeńskiej Śmierci w Gnieźnie). Gniezno stało się odtąd siedzibą arcybiskupa, któremu podlegały pozostałe biskupstwa polskie. Schyłek Gniezna jako stolicy Świeckiej rozpoczął się po Śmierci Chrobrego, przypieczętował go najazd Brzetysława w 1038 r. W 1243 r. Na Wzgórzu Panieńskim, obok dawnego grodu lokowano na prawie magdeburskim miasto, które było siedzibą powiatu. W 1768 r. Z części województwa kaliskiego wyodrębniono województwo gnieźnieńskie. Dziś Gniezno jest głównie miejscem kultu Św. Wojciecha. W dobie integracji europejskiej Gniezno twórczo nawiązuje też do swej znamienitej historii, czego przykładem jest zorganizowany w roku 2000 zjazd przywódców Europy Środkowej.

Awers: W centralnej części wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Z prawej strony napis: 2 Zł. U góry półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz oznaczenie roku emisji: 2005. Poniżej orła stylizowany fragment muru miejskiego z blankami oraz z bramą o rozwartych wrotach, z uniesioną kratą w prześwicie. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.

Rewers: Stylizowany wizerunek Katedry Wniebowzięcia NMP w Gnieźnie od strony wschodniej. Z prawej i z lewej strony stylizowane wizerunki fragmentów bordiury z Drzwi Gnieźnieńskich z Katedry Wniebowzięcia NMP. U dołu napis: GNIEZNO.

Na boku: ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.

stop
CuAl5Zn5Sn1
średnica
27 mm
stempel
zwykły
masa
8,15 g
nakład
1 200 000 szt.
data emisji
06.12.2015