Brzeg - 2 zł GN 2007

Specyficzne kody

W latach 2005-2008 NBP wyemitował kolekcję monet upamiętniających „Historyczne Miasta w Polsce”, miasta o ważnym znaczeniu w historii naszego narodu. 

Moneta 2 zł GN - Historyczne Miasta w Polsce - Brzeg - 2007

Jedno z najstarszych miast Śląska. Powstało „na wysokim brzegu Odry”, z trzech osad rybacko- -handlowych zniszczonych podczas najazdu tatarskiego w 1241 r. Lokacja miasta na prawie średzkim nastapiła na mocy aktu wystawionego przez Henryka III wrocławskiego pomiędzy 1246 a 1248 r. W 1311 r. W 1945 r. Miasto zostało zdobyte przez armię radziecką. Po wojnie odbudowano najcenniejsze zabytki miasta, które są dziś atrakcją turystyczną.

Awers: W centrum monety umieszczono wizerunek godła Rzeczpospolitej Polskiej. U góry monety napis Rzeczpospolita polska oraz rok emisji 2007. Z prawej strony orła nominał monety 2 zł. Pod orłem stylizowany fragment muru z otwarta bramą. 

Rewers: Na rewersie monety umieszczono fragment bramy Zamkowej z Zamku Piastów Ślaskich. Z obu stron bramy umieszczono ornamenty roślinne. 

Bok: Na boku odnajdziemy Napis NBP, który jest ośmiokrotnie powtórzony, a co drugi jest odwrócony. Każdy napis oddzielony między sobą gwiazdkami. 

stop
CuAl5Zn5Sn1
średnica
27,00mm
stempel
zwykły
masa
8,15g
nakład
1 100 000 szt.