Stanisław August Poniatowski GRADING - 2 zł GN 2005

Specyficzne kody

Stanisław August był jednym z najtragiczniejszych polskich monarchów. Przebył własne państwo, patrząc bezradnie jak sąsiednie mocarstwa cynicznie dzielą się Rzeczpospolitą. Po śmierci został surowo osądzony. Nawet życzliwi nazywają go nazbyt familiarnie i nieco lekceważąco „królem Stasiem”. 

Moneta 2 zł GN - Poczet królów i książąt polskich - Stanisław August Poniatowski- 2005 GRADING

Moneta 2 zł w gradingu to moneta, którą wkłada się do plastikowego pudełka, zwanego slabem. Przy ocenie monety używana jest tzw. skala Sheldona (zapoczątkowana w USA) posługuje się ocenami od 1 do 70, gdzie 70 oznacza perfekcyjny stan zachowania, podczas gdy 1 przypisana jest dla niemal nierozpoznawalnego ze względu na swój stan zachowania numizmatu.

Stanisław August był jednym z najtragiczniejszych polskich monarchów.Przebył własne państwo, patrząc bezradnie jak sąsiednie mocarstwa cynicznie dzielą się Rzeczpospolitą. Po śmierci został surowo osądzony. Nawet życzliwi nazywają go nazbyt familiarnie i nieco lekceważąco „królem Stasiem”.

Awers: Na awersie monety orzeł w koronie ustanowiony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po bokach orła rok emisji monety: 2005, pod orłem nominał monety w zapisie: ZŁ 2 ZŁ, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA poprzedzony oraz zakończony pięcioma perełkami. Pod lewą łapą orła znak mennicy: m/w.

Rewers: Na rewersie monety z lewej strony popiersie Stanisława Augusta Poniatowskiego. Z prawej strony napis: 3. Maia Roku 1791. W górnej części monety półkolem napis: STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI. W dolnej części monety z prawej strony półkolem napis: 1764-1795.

Bok: Na boku odnajdziemy Napis NBP, który jest ośmiokrotnie powtórzony, a co drugi jest odwrócony. Każdy napis oddzielony między sobą gwiazdkami. 

stop
CuAl5Zn5Sn1
średnica
27,00 mm
masa
8,15 g
nakład
990 000
data emisji
18.11.2005