Ferdynand Ossendowski 2 zł GN 2011

Specyficzne kody

Narodowy Bank Polski wyemitował w październiku 2011 roku monetę o nominale 2 zł z serii Polscy podróżnicy i badacze, która została poświęcona Ferdynandowi Ossendowskiemu.

Moneta 2 zł GN- Polscy Podróżnicy i badacze - Ferdynand Ossendowski

Ferdynand Ossendowski żył w latach 1848 - 1945. był polski pisarz, dziennikarz, podróżnik, antykomunista, nauczyciel akademicki, działacz polityczny, naukowy i społeczny.Wśrod dzieł możemy wymienić: "Po szerokim świecie", "Huragan", "pięć minut po północy".

Awers:Na awersie monety przedstawiono wizerunek orła ustalony dla  godła RP. Nad ptakiem z rozpostartymi skrzydłami i w koronie na głowie umieszczono napis Rzeczpospolita polska. Rok emisji został umieszczono na wysokości szpon ptaka, które dzielą go na dwie połowy 20 11. Pod Orłem odnajdziemy nominał monety zapisany "zł 2 zł"

Rewers: Na rewersie umieszczono wizerunek Ferdynanda Ossendowskiego . Pod podróżnikiem fragment róży wiatrów. Na  tej stronie monety odnajdziemy Imię i nazwisko oraz lata życia podróżnika

Bok: Na boku odnajdziemy Napis NBP, który jest ośmiokrotnie powtórzony, a co drugi jest odwrócony. Każdy napis oddzielony między sobą gwiazdkami. 
                                                                                                                                                                                               

stop
CuAl5Zn5Sn1
średnica
27,00 mm
stempel
zwykły
masa
8,15 g
nakład
9 000 000 szt
data emisji
04.11.2011