Przemyśl - 2 zł GN 2007

Specyficzne kody

W latach 2005-2008 NBP wyemitował kolekcję monet uwieczniających miasta o istotnym znaczeniu w dziejach naszego kraju.

Moneta 2 zł GN - Historyczne Miasta w Polsce - Przemyśl - 2007

Przemyśl to jedno z najstarszych miast w Polsce. Już X wieku istniał tam warowny gród plemienia Lędzian. Za czasów dynastii Piastów był on ważnym ośrodkiem w kraju. Miasto pełniło funckję siedziby biskupów rzymskokatolickich i prawosławnych. W 1389 r. miała miejsce lokacja na prawie magdeburskim. Z racji korzystnego położenia geograficznego Przemyśl się bogacił na handlu. W XVIII wieku miało miejsce pogorszenie sytuacji ekonomicznej, jednakże w XIX w. Austriacy wybudowali wokół niego twierdzę, przyczyniając się do ponownego rozwoju. Podczas I wojny światowej Twierdza Przemyśl była trzykrotnie oblegana.W latach 1939–1941 został on podzielony pomiędzy Niemcy i ZSRR, a następnie zniszczony podczas walk między okupantami. Przemyśl leży u podnóża Karpat i może poszczycić się najcenniejszymi zabytkami na Podkarpaciu.Jest chętnie odwiedzany przez turystów- forty Twierdzy Przemyśl, unikalne muzea i ciekawe imprezy plenerowe to zaledwie część atrakcji. Tu też swoje siedziby mają archidiecezje rzymskokatolicka i greckokatolicka.

Awers: W centralnej części wizerunek orła z godła Rzeczypospolitej Polskiej. Z prawej strony napis 2 ZŁ. U góry półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz oznaczenie roku emisji: 2007. Poniżej orła stylizowany fragment muru miejskiego z blankami oraz z bramą o rozwartych wrotach, z uniesioną kratą w prześwicie. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.

Rewers: Wizerunek Bazyliki Archikatedralnej pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Przemyślu. U góry z lewej strony półkolem napis: PRZEMYŚL

Na boku: ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami. 

stop
CuAl5Zn5Sn1
średnica
27,00 mm
stempel
zwykły
masa
8,15 g
nakład
1 100 000
data emisji
02-08-2007